ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด ติดต่อสอบถามโทร 081-9938487 , สินเชื่อ 062-2268487 , ตลาด 097-9248157 ,ปั๊มน้้ำมัน 065-0218883

 

 

ทำเนียบ ผู้ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ
สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด
ที่
ชื่อ - สกุล
ตั้งแต่ พ.ศ.
1
นายเจริญ สุทธาธะระ
2518
-
2522
2
นายดวงจันทร์ พาจรทิศ
2523
 
3
นายเจริญ สุทธาธะระ
2524
-
2526
4
นายดวงจันทร์ พาจรทิศ
2527
 
5
นายเจริญ สุทธาธะระ
2528
-
2533
6
นายสว่าง จันทร์เที่ยง
2534
-
2541
7
นายเอนก ไทยวงค์
2542
-
2543
8
นายจรัญ คุณยศยิ่ง
2544
 
9
นายสว่าง จันทร์เที่ยง
2544
-
2548
10
นายจรัญ คุณยศยิ่ง
2549
-
2550
11
นายสว่าง จันทร์เที่ยง
2550
-
2553
12
นายจรัญ คุณยศยิ่ง
2554
-
2557
13
นายประเสริฐ สาระแปง
2558
-
2562
14
นายศรีนวล ไทยตัน
2562
-
ปัจจุบัน

 

 

สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด เลขที่ 2/2 หมู่ 3 ถ.เชียงใหม่-เชียงราย ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
โทร.081-9938487 E-mail coop-doisaket@hotmail.co.th

Copyright 2013 @ Doisaketpattanecoop.com - All Rights Reserved
Powered by Chiangmai Webdesign