ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด ติดต่อสอบถามโทร 053-495078
ฝ่ายจัดการ
เจ้าหน้าที่ - ลูกจ้าง

 

นายประหยัด เสนน้อง ผู้จัดการ

น.ส.รัชนีย์ ไทยยันโต ผู้ช่วยผู้จัดการ
น.ส.จรรยา ยอดคำปา เจ้าหน้าที่การเงิน
นางกาญจนา เสนน้อง เจ้าหน้าที่บัญชี
น.ส. ธนพร สุทธะคำ เจ้าหน้าที่บัญชี
น.ส.นวรัตน์ เครือเจริญกุล เจ้าหน้าที่บัญชี
นายเอกนรินทร์ เศรษฐสินธ์ หัวหน้าสินเชื่อ
นางพจณี บางศรี เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
น.ส.นชภร ไทยกรณ์ เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
นายณัฐพงศ์ สีเกี้ยวฝั้น เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
นายสุพงษ์ เทโวขัติ เจ้าหน้าที่ตลาด
นายสุรินทร์ สุนทรแก้ว เจ้าหน้าที่ตลาด
นายพิมาย สระทองปี เจ้าหน้าที่แปรรูปและการตลาด
น.ส.อัจฉพรรณี สุระเดช เจ้าหน้าที่ธุรการ-ไอที
นายประภูศักดิ์ เพียรอุส่าห์ เจ้าหน้าที่ตลาด-ปั๊มฯ
น.ส.วิชชุดา สารีอินทร์ พนักงานบัญชีปั๊มน้ำมันฯ
   

สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด เลขที่ 2/2 หมู่ 3 ถ.เชียงใหม่-เชียงราย ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
โทร.053-495078,081-9518805,081-9938487 โทรสาร.053-495078 E-mail coop-doisaket@hotmail.co.th

Copyright 2013 @ Doisaketpattanecoop.com - All Rights Reserved
Powered by Chiangmai Webdesign