ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด ติดต่อสอบถามโทร 081-9938487 , สินเชื่อ 062-2268487 , ตลาด 097-9248157 ,ปั๊มน้้ำมัน 065-0218883
ฝ่ายจัดการ
เจ้าหน้าที่ - ลูกจ้าง - พนักงาน

 

 

 

นายประหยัด เสนน้อง ผู้จัดการ

นายเอกนรินทร์ เศรษฐสินธ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ

น.ส.นชภร ไทยกรณ์ เจ้าหน้าที่การเงิน
นางกาญจนา เสนน้อง เจ้าหน้าที่บัญชี
น.ส. ธนพร สุทธะคำ เจ้าหน้าที่บัญชี
น.ส.จรรยา ยอดคำปา เจ้าหน้าที่บัญชี
นางพจณี บางศรี เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
นายณัฐพงศ์ สีเกี้ยวฝั้น เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
น.ส.อัจฉพรรณี สุระเดช เจ้าหน้าที่ธุรการ-ไอที /สมาคมฯ
นายสุรินทร์ สุนทรแก้ว เจ้าหน้าที่ตลาด
นายกุลวัฒน์ คำพุก เจ้าหน้าทั่วไป
นายพิมาย สระทองปี เจ้าหน้าที่แปรรูปและการตลาด

นางขวัญตา กาวิชัย พนักงานแปรรูป

   

 

สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด เลขที่ 2/2 หมู่ 3 ถ.เชียงใหม่-เชียงราย ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
โทร. สหกรณ์ 081-9938487 , สินเชื่อ 062-2268487 , ตลาด 097-9248157 ปั๊มน้ำมัน 065-0218883 E-mail coop-doisaket@hotmail.co.th

Copyright 2013 @ Doisaketpattanecoop.com - All Rights Reserved
Powered by Chiangmai Webdesign