ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด ติดต่อสอบถามโทร 081-9938487 , สินเชื่อ 062-2268487 , ตลาด 097-9248157 ,ปั๊มน้้ำมัน 065-0218883
ฝ่ายจัดการ
เจ้าหน้าที่ - ลูกจ้าง

 

นายประภูศักดิ์ เพียรอุส่าห์ หัวหน้าการตลาด/ปั๊มน้ำมัน

น.ส.วิชชุดา สารีอินทร์ พนักงานบัญชีปั๊มน้ำมัน

นางดวงนภา ชัยคำ เจ้าหน้าที่ร้านกาแฟ

นางสุกัญญา หล้าสกุล พนักงานขายร้านกาแฟ
นางศรีวรรณ สุดาแก้ว เจ้าหน้าที่ร้านใบจาก
น.ส. นภัสนันท์ แซ่จ๋าว พนักงานขายร้านใบจาก
นายกังวาฬ ศรีบุญเรือง พนักงานขับรถบรรทุกน้ำมัน
นางจารุณี ชัยวุฒิ แม่บ้านสำนักงาน
นายไชยยา หล้าสกุล ช่างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง
นายเสนอ ศรีวิเศษ พนักงานล้าง อัด ฉีด
นายสมจิตร เฉลิมโชคไพศาล พนักงานล้าง อัด ฉีด
     

 

สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด เลขที่ 2/2 หมู่ 3 ถ.เชียงใหม่-เชียงราย ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
โทร.081-9938487 E-mail coop-doisaket@hotmail.co.th

Copyright 2013 @ Doisaketpattanecoop.com - All Rights Reserved
Powered by Chiangmai Webdesign