ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด ติดต่อสอบถามโทร 081-9938487 , สินเชื่อ 062-2268487 , ตลาด 097-9248157 ,ปั๊มน้้ำมัน 065-0218883

 

 

 

การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกสหกรณ์ฯ ดังนี้
1. ตาย
2. ลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์
3. เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
4. ต้องคำพิพากษาให้ล้มละลาย
5. สมาชิกสามัญที่ถูกออกจากราชการหรืองานประจำโดยมีความผิดและไม่มีสิทธิได้รับเงินบำนาญ
6. ถูกให้ออกจากสมาชิกสหกรณ์ฯ
 
 
 
การลาออกจากสหกรณ์
สมาชิกต้องไม่มีภาระหนี้สินต่อสหกรณ์ฯ หรือมีน้อยกว่ามูลค่าหุ้นที่ชำระ แล้ว และต้องไม่มีภาระค้ำประกัน

 

สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด เลขที่ 2/2 หมู่ 3 ถ.เชียงใหม่-เชียงราย ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
โทร.081-9938487 E-mail coop-doisaket@hotmail.co.th

Copyright 2013 @ Doisaketpattanecoop.com - All Rights Reserved
Powered by Chiangmai Webdesign