ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด ติดต่อสอบถามโทร 081-9938487 , สินเชื่อ 062-2268487 , ตลาด 097-9248157 ,ปั๊มน้้ำมัน 065-0218883
 

 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด

นางแสงจันทร์ มะโนเกี๋ยง นายกสมาคมฯ

 

 
นายจรัญ คำประเสริฐ อุปนายกสมาคมฯ
 

นางพรฑณา สักการะ เลขานุการ

นายประหยัด เสนน้อง เหรัญญิก

นางอรพรรณ สีเกี้ยวฝั้น กรรมการ

นายประสิทธิ์ พรมละอองวัน กรรมการ

นายบุญยงค์ คำมูลดี กรรมการ

นายอินชวน ไทยยันโต กรรมการ
นายสุธน บัวเย็น กรรมการ

นายศรีนวล ไทยตัน ที่ปรึกษา

นายจรัญ คุณยศยิ่ง ที่ปรึกษา

 

 

 

 

สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด เลขที่ 2/2 หมู่ 3 ถ.เชียงใหม่-เชียงราย ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
โทร.053-495078,081-9518805,081-9938487 โทรสาร.053-495078 E-mail coop-doisaket@hotmail.co.th

Copyright 2013 @ Doisaketpattanecoop.com - All Rights Reserved
Powered by Chiangmai Webdesign