ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด ติดต่อสอบถามโทร 081-9938487 , สินเชื่อ 062-2268487 , ตลาด 097-9248157 ,ปั๊มน้้ำมัน 065-0218883

 

 

รายละเอียดเงินฝากออมทรัพย์ และเงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์พิเศษ
เงินฝากออมทรัพย์ คือการฝากเงิน-ถอนเงิน ทั่วไป อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ  1  บาท ต่อปี  ดอกเบี้ยออกทุกวันที่  30 
มิถุนายน ของทุกปี  เปิดบัญชีตั้งแต่  100 บาท ขึ้นไป ถ้าถอนเงินทั้งหมดแบบยังไม่ปิดบัญชีต้องสำรองบัญชี  100  บาท
และสามารถเปิดบัญชีได้  1  คนต่อ  1  บัญชี
 
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  คือการฝากเงิน-ถอนเงินทั่วไป  การฝากเงินสามารถฝากได้ตลอด  ส่วนการถอนเงิน 
1  เดือน สามารถถอนได้ครั้งเดียว  ส่วนจะถอนครั้งที่ 2 หรือครั้งที่ 3  ต้องเสียค่าธรรมเนียมการถอน  ร้อยละ  1  บาท
ของยอดที่ถอน  เปิดบัญชีตั้งแต่  100 บาทขึ้นไป  ถ้าจะถอนเงินทั้งหมดแบบยังไม่ปิดบัญชีต้องสำรองบัญชีไว้ 
1,000  บาท  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ  2.20  บาทต่อปี  ดอกเบี้ยจะคิดวันที่  31  ธันวาคม กับวันที่ 30 มิถุนายนของทุกปี 
ภายใน  1  ปี จะคิดดอกเบี้ยให้  2  ครั้ง  และสามารถเปิดบัญชีได้  1  คนต่อ 1 บัญชี
สมาชิกที่ต้องการฝากเงิน ฝากได้รายละไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี
 

 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภทเงินฝากออมทรัพย์
อัตราดอกเบี้ย
เงินฝากออมทรัพย์
1.00
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
2.00

 

สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด เลขที่ 2/2 หมู่ 3 ถ.เชียงใหม่-เชียงราย ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
โทร.081-9938487 E-mail coop-doisaket@hotmail.co.th

Copyright 2018 @ Doisaketpattanecoop.com - All Rights Reserved
Deisgn By : pol2Faii