ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด ติดต่อสอบถามโทร 081-9938487 , สินเชื่อ 062-2268487 , ตลาด 097-9248157 ,ปั๊มน้้ำมัน 065-0218883

 

 

การแปรรูปผลิตผล

สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด รวบรวมกาแฟกะลาจากสมาชิกสหกรณ์ฯ แล้วนำมาแปรรูปใน

รูปแบบต่าง ๆ เพื่อจำหน่ายให้แก่ร้านกาแฟ เฟรนไชน์ สมาชิก และลูกค้าทั่วไป

- การสีกาแฟกะลา - การคัดเมล็ดกาแฟ
- การคั่วกาแฟ

 

สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด เลขที่ 2/2 หมู่ 3 ถ.เชียงใหม่-เชียงราย ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
โทร.081-9938487 E-mail coop-doisaket@hotmail.co.th

Copyright 2013 @ Doisaketpattanecoop.com - All Rights Reserved
Powered by Chiangmai Webdesign