ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด ติดต่อสอบถามโทร 081-9938487 , สินเชื่อ 062-2268487 , ตลาด 097-9248157 ,ปั๊มน้้ำมัน 065-0218883

 

 

 

รูปแบบการผลิตแยกเป็น 2 ส่วน

ส่วนที่ 1 ส่วนของสมาชิกสหกรณ์ มีลำดับดังนี้

 

1.1  ดูแลต้นกาแฟ

1.2 เก็บกาแฟเมล็ดสด เก็บเฉพาะเมล็ดสุก
1.3 สีเปลือกแดงออกมา เรียกว่า กาแฟกะลา 1.4 กระบวนการแช่เมล็ดและล้างเมือกเมล็ด
1.5 กระบวนการตากเมล็ดกาแฟกะลา

1.6  กระบวนการสีและคัดแยก

   

   

สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด เลขที่ 2/2 หมู่ 3 ถ.เชียงใหม่-เชียงราย ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
โทร.081-9938487 E-mail coop-doisaket@hotmail.co.th

Copyright 2013 @ Doisaketpattanacoop.com - All Rights Reserved
Powered by Chiangmai Webdesign