ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด ติดต่อสอบถามโทร 081-9938487 , สินเชื่อ 062-2268487 , ตลาด 097-9248157 ,ปั๊มน้้ำมัน 065-0218883

 

ส่วนที่ 2 ส่วนของสหกรณ์รับผิดชอบ ดังนี้

1. ดูแล ควบคุม ส่งเสริม สนับสนุนด้านเงินทุน และปัจจัยการผลิต ให้ได้ผลผลิตกาแฟที่มีคุณภาพ
มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

2. รับซื้อ รวบรวมกาแฟกะลา

3. เก็บรักษาไว้ในสถานที่ปลอดภัย ห่างไกลจากกลิ่นรบกวน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 เดือน สำหรับกาแฟ
ที่นำมาแปรรูปเป็นกาแฟสด

4. จำหน่ายให้แก่สหกรณ์เครือข่าย และลูกค้าทั่วไป

 

 

   

 

สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด เลขที่ 2/2 หมู่ 3 ถ.เชียงใหม่-เชียงราย ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
โทร.081-9938487 E-mail coop-doisaket@hotmail.co.th

Copyright 2013 @ Doisaketpattanacoop.com - All Rights Reserved
Powered by Chiangmai Webdesign