ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด ติดต่อสอบถามโทร 081-9938487 , สินเชื่อ 062-2268487 , ตลาด 097-9248157 ,ปั๊มน้้ำมัน 065-0218883
ตราผลิตภัณฑ์  ดอยสะเก็ดคอฟฟี่กรีน
ความหมายคือ  กาแฟที่เอาใส่ใจดูแลผู้ผลิตซึ่งเป็นสมาชิกและผู้บริโภคได้บริโภคกาแฟที่มีความสะอาด
ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
 
ตราผลิตภัณฑ์ ดอยสะเก็ดคอฟฟี่กรีน เกิดจากกาแฟสองเมล็ดประกบกัน เป็นรูปหัวใจ  เม็ดหนึ่งหมายถึงผู้ผลิต
อีกเม็ดหมายถึงผู้บริโภค กาแฟปลูกในพื้นที่โครงการหลวงป่าเมี่ยงซึ่งต้นกาแฟกับป่าไม้อยู่ร่วมกันมีการอนุรักษ์ป่า
และสิ่งแวดล้อม ทำให้ธรรมชาติไม่เสีย

 

 
 

 

สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด เลขที่ 2/2 หมู่ 3 ถ.เชียงใหม่-เชียงราย ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
โทร.081-9938487 E-mail coop-doisaket@hotmail.co.th

Copyright 2013 @ Doisaketpattanacoop.com - All Rights Reserved
Powered by Chiangmai Webdesign