ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด ติดต่อสอบถามโทร 081-9938487 , สินเชื่อ 062-2268487 , ตลาด 097-9248157 ,ปั๊มน้้ำมัน 065-0218883

 

ประวัติ แหล่งที่มา ของกาแฟดอยสะเก็ดคอฟฟี่กรีน

กาแฟดอยสะเก็ดคอฟฟี่กรีน  เป็นกาแฟอาราบีก้า  ผลิตจากสหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด

มีสมาชิกจำนวนกว่า 350 ครัวเรือน พื้นที่ปลูก 12,000 ไร่    ที่มีพื้นที่เฉพาะอยู่ในเขตโครงการหลวงป่าเมี่ยง 

ตำบลเทพเสด็จ  จังหวัดเชียงใหม่  ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่  ประมาณ 35 กิโลเมตร มีสภาพพื้นที่เป็นภูเขาสูง
ระดับน้ำทะเล  ตั้งแต่ 900 -1,500  เมตร สภาพอากาศเย็นชื้นเหมาะแก่การปลูกกาแฟ พันธุ์อาราบีก้า

สายพันธุ์คาติมอร์ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ในเรื่องรสชาติที่เข้มข้น  หอมนุ่ม  ชวนดื่ม ซึ่งสหกรณ์การเกษตร

ดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด  ได้ให้การส่งเสริม สนับสนุน ทำการรวบรวมและแปรรูป  โดยให้การเอาใจใส่ดูแล

สมาชิกผู้ผลิตให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  ร่วมกันรักษาคุณภาพกาแฟเอาใจใส่ในความปลอดภัยของผู้บริโภค
และช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจึงเป็นที่มาของกาแฟดอยสะเก็ดคอฟฟี่กรีน

 
 

 

 

สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด เลขที่ 2/2 หมู่ 3 ถ.เชียงใหม่-เชียงราย ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
โทร.081-9938487 E-mail coop-doisaket@hotmail.co.th

Copyright 2013 @ Doisaketpattanacoop.com - All Rights Reserved
Powered by Chiangmai Webdesign