ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด ติดต่อสอบถามโทร 081-9938487 , สินเชื่อ 062-2268487 , ตลาด 097-9248157 ,ปั๊มน้้ำมัน 065-0218883

 

ประวัติการปลูกกาแฟในพื้นที่

เดิมพื้นที่ตำบลเทพเสด็จ อยู่ในเขตการปกครองของตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อมีจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้นในพ.ศ.2537 จึงแยกเขตการปกครองใหม่ โดยใช้ชื่อว่า ตำบลเทพเสด็จ

เพราะว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลเทพเสด็จเป็นภูเขาสูง (เช่นดอยปางแดง ดอยกิ่วลม ดอยแม่ตอนหลวง

และดอยลังกา) ที่มีโครงการหลวงป่าเมี่ยง ตั้งอยู่ ณ บ้านปางบง หมู่ที่ 1 ซึ่งในหลวงรัชกาลที่ 9 และสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้เสด็จมาเยี่ยมโครงการนี้ ถึง 2 ครั้ง สภาตำบลจึงได้ตั้งชื่อนี้

เพื่อเป็นสิริมงคล มีเขตการปกครอง 8 หมู่บ้านและเกษตรกรได้รับการส่งเสริมให้ปลูกกาแฟ ทั้ง 8 หมู่บ้าน

"กาแฟเทพเสด็จ" เป็นกาแฟอาราบิก้า สายพันธุ์ "คาติมอร์" ค่อนข้างทนทานต่อโรค ปลูกอยู่บนพื้นที่สูง

1,100 - 1,500 เมตร จากระดับน้ำทะเล อากาศเย็นทั้งปี เฉลี่ย 10 - 28 องศาเซลเซียส ปลอดภัยไร้สารพิษ

ปลูกในป่า มีดอกไม้ป่า หรือ เรียกว่า ดอกก่อ มีสีเหลือง ประกอบกับในพื้นที่มีผึ้งโก๋น หรือผึ้งโพรง
เวลาผึ้งโพรงไปตอมเกสรจากดอกก่อ แล้วมาเกาะดอกกาแฟ เมล็ดกาแฟที่ได้จะมีกลิ่นหอมดอกไม้ป่า

และรสชาติกลมกล่อม ( Geographical Indication) หรือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สำหรับกาแฟไทย

ในช่วงที่ต้นกาแฟออกดอก จะเป็นช่วงที่ดอกไม้ป่าออกดอกพอดี ดังนั้นจะเกิดการ

ผสมเกสรระหว่าง ดอกกาแฟกับดอกไม้ป่า โดยมีผึ้งโก๋น หรือ ผึ้งโพรง เป็นพาหะ ทำให้เมล็ดกาแฟ
ที่ได้จะมีกลิ่นของดอกไม้ป่า ซึ่งถือเป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นและเลียนแบบไม่ได้ "ตำบลเทพเสด็จ"
ติดอันดับแหล่งปลูกกาแฟดีมีคุณภาพที่จังหวัดเชียงใหม่ และได้เครื่องหมายทะเบียน GI

 

 
 

 

 

 

 

สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด เลขที่ 2/2 หมู่ 3 ถ.เชียงใหม่-เชียงราย ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
โทร.081-9938487 E-mail coop-doisaket@hotmail.co.th

Copyright 2013 @ Doisaketpattanacoop.com - All Rights Reserved
Powered by Chiangmai Webdesign