ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด ติดต่อสอบถามโทร 053-495078

 

สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด ได้ก่อสร้างปั๊มน้ำมันมาตราฐานขนาด 10 หัวจ่าย ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบางจากให้แก่สมาชิกและลูกค้าทั่วไป เพื่อบริการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงทุกชนิด เบนซิน 95  เบนซิน 91  แก๊สโซฮอล์ 91 แก๊สโซฮอล์ 95 แก๊สโซฮอล์ E20 แก๊สโซฮอล์ E85 ดีเซล และน้ำมันเครื่องทุกชนิด มีบริการล้าง อัด ฉีด  เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง

ปั้มสุดท้ายก่อนขึ้นเขาสู่เชียงราย

สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด

2/2 หมู่ 3 ถนนเชียงใหม่-เชียงราย ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220

โทร. 06-5021-8883

Line ID : 0650218883

 

สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด เลขที่ 2/2 หมู่ 3 ถ.เชียงใหม่-เชียงราย ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
โทร.053-495078,081-9518805,081-9938487 โทรสาร.053-495078 E-mail coop-doisaket@hotmail.co.th

Copyright 2013 @ Doisaketpattanecoop.com - All Rights Reserved
Powered by Chiangmai Webdesign