ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด ติดต่อสอบถามโทร 081-9938487 , สินเชื่อ 062-2268487 , ตลาด 097-9248157 ,ปั๊มน้้ำมัน 065-0218883

 

 

 

สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด จัดหาสินค้ามาบริการ และจำหน่ายให้แก่สมาชิก ตามความจำเป็น และความต้องการของสมาชิก เช่น ปุ๋ย ยาเคมีภัณฑ์ เครื่องจักรกลการเกษตร ( สูบน้ำ รถไถนา เครื่องตัดหญ้า) ข้าวสาร อาหารสัตว์ เมล็ดพันธุ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้เย็น โทรทัศน์ ที่นอน รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ มือถือ และอื่น ๆ ตามที่สมาชิกมีความต้องการ

 

 

สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด เลขที่ 2/2 หมู่ 3 ถ.เชียงใหม่-เชียงราย ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
โทร.081-9938487 E-mail coop-doisaket@hotmail.co.th

Copyright 2018 @ Doisaketpattanecoop.com - All Rights Reserved
Deisgn By : pol2Faii