ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด ติดต่อสอบถามโทร 081-9938487 , สินเชื่อ 062-2268487 , ตลาด 097-9248157 ,ปั๊มน้้ำมัน 065-0218883
หลักประกันในการประกอบการพิจารณา
1. โฉนดที่ดิน , นส.3 ก , นส. 3 โดยต้องทำการจดจำนองกับสหกรณ์ ซึ่งมีสิทธิให้กู้ได้ไม่เกิน 70% ของราคาวงเงินจำนองของที่ดินที่จำนองนั้น ๆ
2. เงินฝากทุกประเภทที่ฝากไว้กับสหกรณ์สามารถใช้ค้ำประกันเงินกู้ได้ 90% ของวงเงินที่ฝากอยู่
3. บุคคลค้ำประกัน 2 คน กู้ได้ไม่เกิน 50,000 - 100,000 บาท (คนใดคนหนึ่งต้องมีที่ดินจำนองและทำประกันเงินกู้ระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 3 ปี)

4. ทุนเรือนหุ้น สมาชิกชั้น 1 สามารถนำมาค้ำประกันการกู้ซื้อสินค้าต่าง ๆ โดยค้ำประกันการกู้ได้ไม่เกิน 50% และสมาชิกชั้นอื่น ๆ ไม่เกิน 30% (กู้ได้เฉพาะซื้อสินค้าเท่านั้น เช่น ปุ๋ย ยา ข้าวสาร เครื่องใช้ไฟฟ้า)

 

ข้อกำหนดในการกู้

- การกู้เงินทุกครั้งจะหักเข้าหุ้น 5% ของยอดที่กู้ (ยกเว้นการกู้เพื่อซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สินค้า)

- กำหนดชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน

 

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า สมาชิกใหม่

- ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 50 บาท

- หุ้นแรกเข้า 100 บาท

 

 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ต่อปี
สมาชิกชั้น 1
7.00%
สมาชิกชั้น 2
8.00%
สมาชิกชั้น 3
9.00%
สมาชิกชั้น 4
10.00%
เงินฝากค้ำประกัน
6.00%

 

 

สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด เลขที่ 2/2 หมู่ 3 ถ.เชียงใหม่-เชียงราย ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
โทร.081-9938487 E-mail coop-doisaket@hotmail.co.th

Copyright 2018 @ Doisaketpattanacoop.com - All Rights Reserved
Design By : pol2Faii