free website hit counter
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด ติดต่อสอบถามโทร 081-9938487 , สินเชื่อ 062-2268487 , ตลาด 097-9248157 ,ปั๊มน้้ำมัน 065-0218883
 
ต้อนรับอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศและคณะฯ
รวบรวมกาแฟกะลาละกาแฟเชอร์รี่ ปี 2565
เยี่ยมชมธุรกิจกาแฟของสหกรณ์ฯ
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์-JICA Thailand
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ลงพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด <
ประชุมแผนงานโครงการพัฒนากาแฟอราบิก้า
ให้ความรู้กับเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ
รวบรวมกาแฟกะลา เชอร์รี่ ปี 2564

เครื่องกะเทาะเปลือกผลสดกาแฟเชอร์รี่ขนาดไม่น้อยกว่า 500 กก./ชั่วโมง

รับมอบรางวัลกับบางจาก ประจำปี 2563

 

 

 

สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด เลขที่ 2/2 หมู่ 3 ถ.เชียงใหม่-เชียงราย ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
โทร.081-9938487 E-mail coop-doisaket@hotmail.co.th

Copyright 2018 @ Doisaketpattanecoop.com - All Rights Reserved
Deisgn By : pol2Faii