ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด ติดต่อสอบถามโทร 081-9938487 , สินเชื่อ 062-2268487 , ตลาด 097-9248157 ,ปั๊มน้้ำมัน 065-0218883

 

 

อบรมประธานกลุ่ม-เลขานุการกลุ่ม
สมาคมกาแฟไทยและคณะ เข้าดูงานสหกรณ์
สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
ต้อนรับรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ลงพื้นที่
ทำบุญเปิดร้านกาแฟ ดอยสะเก็ดคอฟฟี่กรีน
รางวัลเลิศรัฐ ปี 2565
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ลงพื้นที่
ผ้าป่าสามัคคีสหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด
สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงแม่ปูนหลวง จำกัด

สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด เลขที่ 2/2 หมู่ 3 ถ.เชียงใหม่-เชียงราย ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
โทร. สหกรณ์ 081-9938487 , สินเชื่อ 062-2268487 , ตลาด 097-9248157 ปั๊มน้ำมัน 065-0218883 E-mail coop-doisaket@hotmail.co.th

Copyright 2018 @ Doisaketpattanacoop.com - All Rights Reserved
Design By : pol2Faii