ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด ติดต่อสอบถามโทร 081-9938487 , สินเชื่อ 062-2268487 , ตลาด 097-9248157 ,ปั๊มน้้ำมัน 065-0218883

 

 

การลงพื้นที่ให้คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่น(JICA)
ต้อนรับ JICA ประเทศไทย - อาสาสมัครญี่ปุ่น ((JTEPA)
นับสต๊อคสินค้า 30 มิถุนายน 2566
ออกบูธจำหน่ายกาแฟสด ณ เซ็นทรัลปิ่นเกล้า
สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่พร้อมคณะลงพื้นที่เยี่ยมสหกรณ์ฯ
นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
ถ่ายภาพข่าวประชาสัมพันธ์ Inthanin Drip Coffee : Thep Sadet

 

สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด เลขที่ 2/2 หมู่ 3 ถ.เชียงใหม่-เชียงราย ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
โทร.081-9938487 E-mail coop-doisaket@hotmail.co.th

Copyright 2018 @ Doisaketpattanacoop.com - All Rights Reserved
Design By : pol2Faii