ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด ติดต่อสอบถามโทร 081-9938487 , สินเชื่อ 062-2268487 , ตลาด 097-9248157 ,ปั๊มน้้ำมัน 065-0218883
 

 

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์และผู้ติดตามเยี่ยมสหกรณ์
วางพวงมาลา วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2562
วางพวงมาลา 13 ตุลาคม 2562
การลงพื้นที่ของผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่น (JICA)
ไมซ์โชว์เคส ภายใต้โครงการไมซ์เพื่อชุมชน ปีที่ 2
โครงการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสหกรณ์
Big Cleaning Day
ร่วมพิธีวางพานพุ่ม 12 สิงหาคม 2562
ร่วมพิธีวางพานพุ่ม วันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวง ร.10
สหกรณ์โครงการธนาคารอาหารชุมชนบ้านนาป่าแปก จำกัด

 

สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด เลขที่ 2/2 หมู่ 3 ถ.เชียงใหม่-เชียงราย ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
โทร.081-9938487 E-mail coop-doisaket@hotmail.co.th

Copyright 2018 @ Doisaketpattanacoop.com - All Rights Reserved
Design By : pol2Faii