ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด ติดต่อสอบถามโทร 081-9938487 , สินเชื่อ 062-2268487 , ตลาด 097-9248157 ,ปั๊มน้้ำมัน 065-0218883

 

 

 

​​

ประกาศ การลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

ประกาศ การถือหุ้นของสมาชิก

ประกาศ กำหนดการฝากเงินของสมาชิกสหกรณ์

ประกาศ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์ฯ

แฟรนไชส์กาแฟสด ดอยสะเก็ดคอฟฟี่กรีน

นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
ถ่ายภาพข่าวประชาสัมพันธ์ Inthanin Drip Coffee : Thep Sadet
อบรมประธานกลุ่ม-เลขานุการกลุ่ม
สมาคมกาแฟไทยและคณะ เข้าดูงานสหกรณ์

ข้อมูล ณ 4 เมษายน 2566
ลำดับที่
รายการ
ราคา/หน่วย
1
กาแฟกะลา (อาราบิก้า)
-
2
สารกาแฟ (อาราบิก้า)
-
3
กาแฟคั่วเมล็ด ขนาด 500 กรัม
250 บาท
4
กาแฟคั่วเมล็ด ขนาด 200 กรัม
140 บาท
5
กาแฟคั่วบด ขนาด 200 กรัม
140 บาท
6
กาแฟดริฟ ขนาด 140 กรัม บรรจุ 10 ซอง
205 บาท

ข้อมูล ณ วันที่ 4 เมษายน 2566

ลำดับที่
รายการ
ราคา/หน่วย
1
ปุ๋ยกระต่าย 46-0-0
980 บ.
2
ปุ๋ยกระต่าย 16-20-0
1,190 บ.
3
ปุ๋ยกระต่าย 15-15-15
1,350 บ.
4
ปุ๋ยหัววัว 16-20-0
1,170 บ.
5
ปุ๋ยหัววัว 15-15-15
1,330 บ.
6
ปุ่ยยาร่า 15-15-15
1,480 บ.
7
ปุ๋ยเรือใบ 15-15-15
1,500 บ.
8
ปุ๋ยเรือใบ 13-13-21
1,500 บ.
9
ปุ๋ยมงกุฏ 18-8-8
1,100 บ.
10
ปุ๋ยมงกุฏ 15-15-15
1,340 บ.
11
ปุ๋ยมงกุฏ 46-0-0
980 บ.
12
ยาฆ่าหญ้า ไกลโฟเสท 4 ลิตร
800 บ.
13
ยาฆ่าหญ้า ไกลโฟเสท 1 ลิตร
240 บ.

 

สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด เลขที่ 2/2 หมู่ 3 ถ.เชียงใหม่-เชียงราย ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
โทร. สหกรณ์ 081-9938487 , สินเชื่อ 062-2268487 , ตลาด 097-9248157 ปั๊มน้ำมัน 065-0218883 E-mail coop-doisaket@hotmail.co.th

Copyright 2018 @ Doisaketpattanacoop.com - All Rights Reserved
Design By : pol2Faii