ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด ติดต่อสอบถามโทร 081-9938487 , สินเชื่อ 062-2268487 , ตลาด 097-9248157 ,ปั๊มน้้ำมัน 065-0218883

 

 

 

ประกาศ การลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

ประกาศ การถือหุ้นของสมาชิก

ประกาศ กำหนดการฝากเงินของสมาชิกสหกรณ์

ประกาศ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์ฯ

แฟรนไชส์กาแฟสด ดอยสะเก็ดคอฟฟี่กรีน

สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

ข้อมูล ณ 26 มกราคม 2566
ลำดับที่
รายการ
ราคา/หน่วย
รายละเอียด
1
กาแฟกะลา (อาราบิก้า)
-
รายละเอียด
2
สารกาแฟ (อาราบิก้า)
-
รายละเอียด
3
กาแฟคั่วเมล็ด ขนาด 500 กรัม
250 บาท
4
กาแฟคั่วเมล็ด ขนาด 200 กรัม
140 บาท
5
กาแฟคั่วบด ขนาด 200 กรัม
140 บาท
6
กาแฟดริฟ ขนาด 140 กรัม บรรจุ 10 ซอง
205 บาท

ข้อมูล ณ วันที่ 26 มกราคม 2566

ลำดับที่
รายการ
ราคา/หน่วย
รายละเอียด
1
ปุ๋ยกระต่าย 46-0-0
1,260 บ.
 
2
ปุ๋ยกระต่าย 16-20-0
1,240 บ.
 
3
ปุ๋ยกระต่าย 15-15-15
1,400 บ.
 
4
ปุ๋ยหัววัว 16-20-0
1,200 บ.
 
5
ปุ๋ยหัววัว 15-15-15
1,375 บ.
 
6
ปุ่ยยาร่า 15-15-15
1,570 บ.
 
7
ปุ๋ยเรือใบ 15-15-15
1,570 บ.
 
8
ปุ๋ยเรือใบ 13-13-21
1,580 บ.
 
9
ปุ๋ยมงกุฏ 18-8-8
1,140 บ.
 
10
ปุ๋ยมงกุฏ 15-15-15
1,400 บ.
 
11
ยาฆ่าหญ้า ไกลโฟเสท 4 ลิตร
800 บ.
 
12
ยาฆ่าหญ้า ไกลโฟเสท 1 ลิตร
240 บ.
 
13
โซลิโด้
620 บ.
 

สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด เลขที่ 2/2 หมู่ 3 ถ.เชียงใหม่-เชียงราย ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
โทร. สหกรณ์ 081-9938487 , สินเชื่อ 062-2268487 , ตลาด 097-9248157 ปั๊มน้ำมัน 065-0218883 E-mail coop-doisaket@hotmail.co.th

Copyright 2018 @ Doisaketpattanacoop.com - All Rights Reserved
Design By : pol2Faii